Kontakt

Sránku www.kryoza.sk spravuje spoločnosť FITLANDIA, s.r.o.

FITLANDIA, s.r.o.

Športová 9

010 01, Žilina

Štadión Mšk Žilina - Zapádná Tribúna

Slovenská republika

 

IČO: 48 165751

Tel.: +421 949 883 230

Email: info@kryoza.sk

Web: www.kryoza.sk

 

Spoločnosť je zapisaná v obchodnéhom registri Okresného súdu Žilina vl. č.:  63777/L

 

   popisek obrazku

Údaje máp
Údaje máp ©2020
Údaje mápÚdaje máp ©2020
Údaje máp ©2020
Mapa
Satelitné

Kontaktujte nás

FITLANDIA, s.r.o.

Žilina
Šporotvá 9
Telefon: +421 949 883 230